بدست آوردن ,برای بدست

بنام خداوند دوستی

 

 

دکتر شریعتی..

 

اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریبکاری کنی، تهیدست بمان!

 

اگر برای بدست آوردن جاه و مقامی باید چاپلوسی کنی و تملّق بگویی، از آن چشم بپوش!

 

اگر برای آنکه مشهور شوی، مجبور می شوی مانند دیگران خیانت کنی، در گمنامی زندگی کن!

 

منبع اصلی مطلب : درمان و رهایی
برچسب ها : بدست آوردن ,برای بدست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : شرافت انسان