"بنـــــام خالــــق خوبیـــــــها"

 

ما مصرف کنندگان چندین سال در خواب خرگوشی به سر میبردیم و تنها به مصرف مواد فکر میکردیم.تا اینکه بیدار شدیم و فهمیدیم که راه اشتباهی را رفته ایم و با حضور در کنگره سعی در جبران آن نمودیم.با درست سفر کردن در کنگره و گام نهادن در مسیر صحیح نیروهای خفته،در ما بیدار شدند و تفکرمان تغییر کرد.حال که به اینجا رسیده ایم بایستی ارزش آنرا بدانیم.انسان برای چیزی که تلاش کرده باشد ارزش قائل است و چیزی که مجانی و بی زحمت به دست بیاید؛زود هم از دست میرود و ممکن است تخریب نیز بوجود آورد.

منبع اصلی مطلب : درمان و رهایی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : نیروها را به باتلاق نریزیم