آفریند ,زندگی ,بخشد ,همراه دارد ,بخشد زندگیعشق عشق می آفریند....
عشق زندگی می بخشد...
زندگی رنج به همراه دارد...
رنج؛ دلشوره می آفریند...
دلشوره جرات می بخشد...
جرات اعتماد به همراه دارد...
اعتماد امید می آفریند...
امید زندگی می بخشد...
زندگی عشق می آفریند...
عشق ؛عشق می آفریند....
احمد شاملو

منبع:وبلاگ نمایندگی استادمعین

منبع اصلی مطلب : درمان و رهایی
برچسب ها : آفریند ,زندگی ,بخشد ,همراه دارد ,بخشد زندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : در وادی عشق: